מערכת מבערי גז לכיווץ צינורת בחום

מערכת דגם SIEVERT MATICS.
מיועדת לכווץ צינורות בחום, הלחמה ואחזקה.

המערכת כוללת:
ידית עם הצתה אלקטרונית עם ברז עוצמה.
מבערים שונים המתחברים ברבע סיבוב.
צינור גז באורך 4 מטר.
וסת בטחון למקרה של הפסקת הפעולה בדליפה.
המערכת בטיחותית מאד. אין צורך בהדלקה – ההצתה אלקטרונית. אין יציאת גז כשלא מורכב מבער על האקדח. האש כבית אוטומטית עם עזיבת הידית.
המערכת עומדת בתקן השבדי ובתקני הגז הבינלאומיים.
המערכת בשמוש חברת החשמל ובזק.

דגם 2235

המערכת כוללת ראש עם הצתה אלקטרונית ונעילה אוטומטית וכפתור
לוויסות עוצמת האש.
מבערים ניתנים להחלפה בחיבור מהיר.

מבער להלחמות
מבער לאש ממוקדת
מבער לאוויר חם
מערכת מבערי גז לכיווץ צינורת בחום