חדש

ציוד הגנה למניעת פגיעה והתחשמלות בעלי כנף

  • צינור לבידוד מוליך חשוף למניעת התחשמלות בעלי כנף – MIDSUN USA
  • כיסוי פלסטיק גמיש למניעת התחשמלות בעלי כנף על מבודדים/מנתקים – KADDAS USA
  • אפשרות להתקנה בעזרת רחפן

אביזרים למניעת התנגשות ופגיעת ציפורים בקווי מתח גבוה

  • אפשרות להתקנה בעזרת רחפן