מופה חד גידית יצוקה

דגם CKM 12-36KV
COMPAX מופה חד גידית יצוקה מתח גבוה עד 24KV.
גודל אחד המתאים לכבל 50-400 ממ"ר.
ביצוע מהיר ביותר, חוסך מלאי, למצב חירום.
ללא צורך באש או חום לכיווץ.

מופה חד גידית יצוקה