מערכת מקצרים למתח עליון

  • BS33S – מהדק הארקה
  • S1560 – מהדק פאזה
  • TFK95…/120… – כבל נחושת מצופה 95 מ"מ2 / 120 מ"מ2 באורכים שונים
  • HMHLT – תיק נשיאה לנ"ל
  • …PRE – מוט מבודד באורכים שונים
  • HPPOLE – תיק נשיאה לנ"ל

ישנם מהדקים נוספים לבחירתכם

מערכת מקצרים למתח עליון