ARC FLASH – ציוד מגן אישי – קשת חשמלית

ביגוד עבודה לחשמלאים החשופים לקשת חשמלית ולמפגעים תרמיים.
כאשר עובד חשוף לקשת חשמלית, הבגדים שהוא לובש עשויים להוות
גורם מכריע בחומרת הפגיעה הפוטנציאלית ומניעתה.
רמת הסיכון, נקראת "דירוג קשת" או "קשת להגנה תרמית" כדי למנוע
התפרצות של כוויות מדרגה שניה.
הגנה תרמית היא הגנה בפני הולכת חום הנוצר מקשת חשמלית
ומחושבת לפי מספר הקלוריות לסמ"ר.

כפפות הגנה נגד קשת חשמלית בלבד ICE61482-1-2

כפפות הגנה נגד קשת חשמלית + הגנה
נגד חשמול ASTM F2675 ICE64821-1-2

כפפות הגנה נגד קשת חשמלית ´ הגנה נגד חישמול
כפפות מעור

ביגוד ICE61482-1-2 ARC FLASH

חלוק ARC 11CAL/cm2
חולצת פולו
חליפת ARC+HOOD 40+53CAL/cm2
מכנס + ז'קט ARC 12CAL/cm2

קסדות ARC FLASH - ו HOOD

HO58Y/1
ARC FLASH – ציוד מגן אישי – קשת חשמלית