כלי עבודה מיוחדים לקילוף

חברת ALROC מייצרת מכשירים וכלים לעיבוד כבלים פלסטיים וחומרים נוספים למתח נמוך, מתח גבוה, כבלי תקשורת, כבלי סיבים אופטיים וכבלי קואקסיאלים.

כמו-כן החברה מייצרת כלים ומכשירים לקילוף כבלי מתח עליון עד 400KV
ניתן להזמין כלים מיוחדים לקילוף כבלים מיוחדים כגון COAX וסיבים אופטיים.

סכינים רזרביים

כלי עבודה מיוחדים לקילוף ועיבוד כבלים