חותך כבל הידראולי בטיחותי

חותך כבל הידראולי בטיחותי – כולל
כבל משוריין לכבל עד 100 מ"מ.

ECC100VAT2
חותך כבל הידראולי בטיחותי