תצוגות גרפיות לבקרים מתוכנתים

חברת STAHL מייצרת לוחות תצוגות גרפיות לבקרים מתוכנתים לאזורים נפיצים וגם לאזורים תעשיתיים.
ישנו גם מחשב PC מוגן פיצוץ.

Pc Based open Hmi

על מנת לקבל עוד אינפורמציה נא לפנות למשרדינו.

תצוגות גרפיות לבקרים מתוכנתים