מערכת התראה לאש

  • ניטור 24/7.
  • זיהוי מוקדם של נקודות התחממות יתר טרם מצב מסוכן, שריפה והתראה מוקדמת מכל מערכת כיבוי אש קיימת.
  • התקנה קלה גם למערכות קיימות.
  • מאפשר לבדוק את הרשת, הציוד או איכות התיקון.
  • ניתן לחיבור למערכת SCADA דרך Modbus ו/ או למערכת חיצונית באמצעות מגע יבש.
  • תוקף 10 שנים ללא צורך בתחזוקה.

 

מערכת התראה לאש