GL שרוולית הגנה לחם

  • שרווליות ויריעות להגנה על כבלים בסביבה חמה מתאים לטמפ' גבוהה 850° / 650° / 350°.
  • החומר הוא ללא אסבסט!
  • ניתן להשיג מקוטר 12 מ"מ עד 300 מ"מ.
  • ניתן לקבל את הנ"ל גם בצורת סרט ברחבים שונים ובגיליונות.
  • ניתן לייצר לפי דרישת הלקוח.
  • ניתן לקבל גם רשת גרב מנחושת מצופה שעמידה עד לטמפ' 450°+ – 75°- וסיכוך של עד 60db בקטרים 2 עד 40 מ"מ
GL שרוולית הגנה לחם