שקעים, תקעים וקופסאות חיבור אוטומות IP68

שקעים / תקעים IP68 עם מהדקי ברגים תקניים

ניתן לקבל לסדרה 387 כבל יצוק

תחנות שקע/תקע מובנות באטימות IP68/65

  • ניתן לקבל גם בצורת Y ללא חיווט מוכן.
  • THB624 מגיע עם תקעים ניידים.

מופות חיבור מהירות + מפצלים Y-T באטימות IP68 + עמידות בפני רעידות

מהדקים פנימיים למופות חיבור

קופסאות חיבור אטומות IP68 וקופסאות פיצול

מהדקים מיוחדים לקופסאות חיבור

שקעים, תקעים וקופסאות חיבור אוטומות