שקעים לחשמל, תקשורת ואלקטרוניקה

  • סדרה TT30 שקעים לתחום התקשורת: USB, RJ45 וסיבים אופטיים IP67
  • סדרה TT30 שקע לפנל תקע נייד לחשמל ופיקוד: 3-24 פין IP67
  • סדרה TT35 שקע נייד תקע לפנל לחשמל ופיקוד: 3-24 פין IP67
  • סדרה TT20 שקע לפנל תקע נייד לחשמל ופיקוד: 2-12 פין IP67
  • סדרה TT25 שקע נייד תקע לפנל לחשמל ופיקוד: 2-12 פין IP67
  • מפצלות ומופות חיבור במגוון דגמים IP68
  • שקעים M8/12/16 ישרים/בזוית לפיקוד ובקרה
  • מהדקים קפיציים מהירים נייד/פס DIN