שקעים ותקעים משוריינים ממתכת סידרה צרה 16A 

סידרה 10 פין

סידרה 16 פין צר

סידרה 32 פין צרה

סידרה צרה רב פינים בלחיצה

שקעים / תקעים משולבים לזרם גבוה ופיקוד

פינים לחיצים

משולב פינים קבועים + בהברגה

שקעים ותקעים משוריינים ממתכת סידרה צרה 16A