אביזר ניקוב חורים בפחים מרובעים

 כניסת כבל חצויה + אום חצוי KDL/D


חיבורים חצויים לכבלים גדולים

אביזר הידראולי לניקוב חורים בפח

 

 רב כניסות חצויות על פנל קטן 3-16 מ"מ, גדול 16-31 מ"מ KDL/16 KDL/24