ציוד עזר להנחה, השחלה וסימון כבלים ומוליכים, הגנות ברקים